• Už skelbimo turinį pilnai atsako skelbimo autorius
  • Klaidingi, ir skelbimai, pažeidžiantys LR įstatymus, yra draudžiami. Apie pažeidimus pateikiame visą informaciją teisėsaugai
  • Nerašykite skelbimų pavadinimų ir jų tekstų visomis didžiosiomis raidėmis, ir nenaudokite specialiųjų ženklų
  • Netalpinkite vienodų skelbimų, visi skelbimai yra moderuojami ir netinkami ištrinami
  • Naudodamiesi Skelbimaialio.lt svetaine, Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su svetainės taisyklėmis, ir privalėsite jų laikytis

  • Įdedant skelbimą, automatiškai sukuriama Jūsų paskyra, prie kurios prisijungti galėsite į el.paštą gautu prisijungimo kodu
  • P.S. Dedant daugiau nei vieną skelbimą, galima nurodyti vieną el.pašto adresą, kad gautumėt vieną prisijungimo kodą visiems Savo skelbimams

  • Pasirinkite kategoriją: