Taisyklės yra privalomos visiems Skelbimaialio.lt svetainės dalyviams. Dalyvis – asmuo, siūlantis savo prekes/paslaugas, jos ieškantis/norintis įsigyti/pasinaudoti. Naudotis svetaine gali kiekvienas, kuris laikosi šių taisyklių

1. Pareigos

1.1. Naudodamasis skelbimų svetaine Skelbimaialio.lt, Dalyvis patvirtina, kad yra susipažinęs su taisyklėmis, sutinka su jomis ir privalės jų laikytis

1.2. Talpindamas skelbimą/informaciją/medžiagą, Dalyvis patvirtina, kad Jisai turi teisę naudoti skelbiamą informaciją/medžiagą, bei šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių

1.3. Dalyvis, skelbdamas informaciją/medžiagą, prisiima pilną atsakomybę už skelbiamos informacijos/medžiagos patikimumą ir jos panaudojimo pasekmes

1.4. Įvesta informacija/medžiaga (ir kontaktai) turi atitikti siūlomą/ieškomą prekę ar paslaugą, negali būti klaidinga, melaginga, įžeidžianti

1.5. Skelbimaialio.lt svetainėje galima patalpinti tik po vieną skelbimą apie parduodamą, perkamą, nomuojamą, keičiamą, dovanojamą objektą ar teikiamą paslaugą

1.6. Svetainės Dalyvis įsipareigoja nesinaudoti svetaine veiksmams, jeigu tie veiksmai galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti

2. Draudžiama

2.1. Draudžiama svetainėje Skelbimaialio.lt siūlyti įsigyti prekes/paslaugas, kurių apyvarta/naudojimas yra uždraustas/apribotas LR įstatymais, bei kas prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei (alkoholis; tabakas; smurtas; pornografija; narkotikai/psichotropinės medžiagos; melagingas/įžeidžiantis turinys; trečiųjų asmenų teisės (įskaitant teises į atvaizdą, privatumą); medžiagą/nuotraukas, kurstančias tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą; žmogaus/gyvūnų organus; bet kokius vaistus, įskaitant „viagra“, „cialis“ ir kt., erotines paslaugas, ir .t.t )

2.2. Draudžiama talpinti vienodus skelbimus (tam yra skelbimų atnaujinimo funkcija); skelbti skelbimus netinkamose kategorijose; skelbimo pavadinimą ir tekstą rašyti visomis didžiosiomis raidėmis, bei naudoti specialiuosius simbolius ir ženklus

2.3. Draudžiama pateikti nuorodas į bendrus kitų interneto svetainių puslapius, nesusijusius su skelbimuose siūlomais objektais

2.4. Draudžiama viename skelbime skelbti kelis nesusijusius objektus arba paslaugas

2.5. Draudžiama Skelbimaialio.lt svetainėje reklamuoti/skelbti informaciją, kurioje minimi tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji Asmenys arba tokių Asmenų prekės/paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis/produktus

2.6. Draudžiama rinkti, kaupti, perkelti į kitas laikmenas, padaryti viešai prieinamais, skelbti bei platinti svetainės Dalyvių duomenis, ir duomenis apie bet kokius Dalyvių veiksmus

2.7. Draudžiama talpinti skelbimus/informaciją, kurioje yra skelbiama apie CD/DVD, programinės įrangos, žaidimų piratines kopijas, padirbtus gaminius, pažymėtus saugomais prekiniais ženklais ir pan.

2.8. Draudžiama siūlyti programinę įrangą/medžiagą, pritaikytą vykdyti teisės aktus arba visuotinai priimtas padorumo normas pažeidžiančią veiklą, įskaitant: kompiuterio virusų arba kitų kenksmingų elementų turinčią programinę įrangą. Programinę įrangą/įrenginius, leidžiančius rinkti su kompiuterio naudotoju susijusią informaciją jam nežinant

3. Atsakomybė

3.1. Skelbimaialio.lt neprisiima atsakomybės už sandorius, sudaromus tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, Mes tiktai suteikiame technines galimybes patalpinti turinį arba jo ieškoti

3.2. Skelbimaialio.lt neatsakinga už prekių/paslaugų – parduodamų/perkamų, paskelbtų svetainėje, kokybę, kiekį bei komplektaciją

3.3. Nemokami skelbimai Skelbimaialio.lt neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią naudojantis nemokamomis svetainės paslaugomis

3.4. Administracija pasilieka teisę pašalinti bet kurią svetainėje esančią informaciją be įspėjimo, jeigu jinai neatitinka svetainės taisyklių

3.5. Administracija pasilieka teisę redaguoti, keisti ir šalinti bet kurią svetainėje esančią informaciją be įspėjimo, jeigu tai, Mūsų nuomone, padarys naudojimąsi svetaine kokybiškesniu, efektyvesniu ir naudingesniu

3.6. Mes pasiliekame teisę tvarkyti/naudoti Dalyvio pateiktus ar kitais būdais surinktus asmens duomenis, svetainės veikimui/tvarkymui/tobulinimui

3.7. Skelbimaialio.lt neprisiima atsakomybės už skelbimų/informacijos turinį

3.8. Taisyklių nesilaikančių Dalyvių informacija bus šalinama be įspėjimo. Skelbimaialio.lt turi teisę be įspėjimo sustabdyti naudojimasi Dalyviams, nesilaikantiems taisyklių reikalavimų

3.9. Nepatenkinti Dalyviai bet kada gali atsisakyti ja naudotis. Skelbimaialio.lt pasilieka teisę bet kada keisti šias taisykles, neįspėjusi Dalyvių

3.10. Kopijuoti/platinti svetainėje esančią informaciją galima tik gavus raštišką Skelbimaialio.lt leidimą

3.11. Mes nesuteiksime Dalyvio asmens duomenų tretiesiems asmenims (taip pat neviešinsime jos), išskyrus, jeigu tų duomenų reikalaus tam teisę turinčios valdžios institucijos, arba tai yra būtina LR įstatymų bei kitų teisės normų numatytais atvejais

3.12. Mes neatsakome už žalą/nuostolius, kuriuos galima patirti naudojantis svetaine, jeigu Dalyviai kopijuodami, persiųsdami bei kitokiais būdais perduodami, padaro viešai prieinamą joje esančią informaciją

3.13. Dalyviai, kurių amžius yra nuo 7 iki 18 metų, patvirtina, kad prieš skelbdami informaciją/medžiagą, turi įstatymais numatytų atstovų (tėvų, globėjų ir pan.) sutikimą skelbti informaciją/medžiagą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus. Gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad naudojimasis svetaine gali sukelti teisinę pareigą įsigyti bei parduoti prekę bei paslaugą

3.14. Vaistinių preparatų pardavimas yra galimas tiktai turint farmacinės veiklos licenciją

3.15. Maisto papildų pardavimas yra galimas tiktai turint maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą

Pagarbiai, nemokami skelbimai Lietuvoje Skelbimaialio.lt

Į pradžią